Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll juni 2015

ProtokollPosted by Marit Bergfors Fri, July 03, 2015 09:49:58

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 28 juni 2015 på Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola, Britt-Inger, Johnny och Stig.

Anmält förhinder: Anna och Nils-Uno, Johanna och Gunn.

§ 1/ Mötet öppnades av Stig som valdes till mötesordförande..

§ 2/ Till justerare valdes Sven-Ola..

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Då ingen valberedning kunde väljas hade styrelsen fått i uppdrag att vara valberedning.

Uppgift har tidigare sänts ut om de ledamöter vars mandatperiod har upphört.

Styrelsen föreslår att samtliga ord. ledamöter och ersättare omväljs. Samma gäller revisorer och ersättare.

§ 6/ Jourlista för sommaren påbörjades och avslutas vid årsmötet då vi hoppas att listan blir fulltecknad.

§ 7/ Förutom sedvanliga ärenden vid årsmötet redovisas de planer som finns att ordna hiss till Bygdemuseet till sommaren 2016.

§ 8/ Entrébron till Bygdemuseet oljas om vädret tillåter kommande vecka. Sven-Ola kallar på assistans när så erfordras.

§ 9/ Mötet avslutades och därefter städade vi och ställde i ordning inför utställningen.

Vid protokollet

Stig Anderback, sekreterare Sven-Ola Lönnback

och mötesordförande justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post11