Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll nov.2015

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, January 11, 2016 14:22:55

Protokoll vid styrelsemöte söndag 8 november 2015 kl 17.00 hos Siv och Jonny i Harrvik

Närvarande: Jonny, Sven-Ola och Stig.

Anmält förhinder: Marie, Siv, Gunn och Britt-Inger.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till mötesordförande valdes Sven-Ola och till justerare Jonny.

§ 3/ Efter komplettering godkändes föredragningslistan.

§ 4/ Föregående styrelseprotokoll upplästes och kommenterades.

§ 5/ Stig informerade om den ansökan som är insänd till Boverket ang. Trapphiss i Bygdemuseet. Bidrag har begärts med 140 100 kronor. Beslut i ärendet i februari 2016.

Offert har lämnats av Torsten Kohnert på byggande av Handikappramp 22 780 kr plus moms,

Elinstallation 1200 kr samt från Hiss o Liftteknik, Umeå Trapphiss 78 600kr, båda plus moms. Vidare Startbesked från Storumans kommun 1164 kronor.

§ 6/ Det blev något av nostalgistämning i Forsmarks byastuga när filmen –Ingen Mans Kvinna visades av Bernhardh Nordh Sällskapet. Svartvit film med vackra vyer från vildmarken, realistiska scener från den första nybyggarna i fjälldalarna, tvister med renägare och en spännande uppgörelse mellan två rivaler. Ett 40-tal personer kom, drack kaffe i mellanakten, köpte lotter med bokvinster och trivdes med varandra.

Johanna Näslund hälsade välkommen till byastugan, Stig Anderback från hembygdsföreningen Gratian presenterade kvällens program och Mårten Larsson från BN-sällskapet skötte filmvisningen. Carina Strömberg och Bertil presenterade Bernhardh Nordhs rika bokproduktion och sålde hans böcker. Bernhard Nordh skrev 27 romaner, som översatts och sålts i miljontals exemplar samt inte mindre än 369 noveller!

För serveringen svarade Siv Grubbström och Johanna och Krister Näslund.

Lotterier med bokvinster och servering med skänkt bröd från föreningens medlemmar gav en värdefull slant till hembygdsföreningens verksamhet, Brutto 3620 kr. Avgår fakturor för bokpriser, kaffe, the osv samt lokalhyra, ca 800 kr.

§ 7/ Vi fortsatte att spåna om nästa sommars utställning. Gamla foton som tema, med insamling om namn på personer och platser. Vidare diskuterade vi om ett annat stuk på berättarhörnan. Tidigare har också tanken väckts om textilutställning.

§ 8/ Innehållet i Gratianbladet diskuterades. Förutom en kort sammanställning av den gångna sommarens aktiviteter, exempel på pengars värde nu och tidigare, om samverkan, om en falsk präst i Umnäs, om ett tragiskt 100-årsminne samt något från Erik Gardeströms efterlämnade minnesanteckningar

Marie tar fram foton. Pia Sjögren har som tidigare lovat hjälpa till med redigeringen.

§ 9/ Marie önskar delta i en informationsträff om Bygdeband i Umeå den 11 november. Hon önskar enbart reseersättning. Styrelsen beviljar hennes framställning.

§ 10 Sven-Ola och Jonny har tagit bort det gamla elementet i Bygdemuseets kontor samt gjort i ordning diskbänk och vattenledning. Nu saknas el-installation. Styrelsen beslöt att åtgärda den saken i samband med installation av trapphissen.

Ella-Pia fortsätter sin städning och att skapa ordning och reda i de dokument och samlingar som finns på kontoret.

§ 11/ Nästa år har Sveriges hembygdsförbund sitt 100-årsfirande. Vid nästa styrelsemöte tar vi upp frågan om hur vi i vår förening firar den händelsen.

.§ 12/ Nästa styrelsemöte hålls i januari 2016. Stig tar ett samtal med Marie om att ha mötena en vardagskväll, eftersom Marie ofta har jobbat på helgerna. Kallelse utsänds efter jul och nyårshelgen.

§ 13/ Ordförande tackade värdparet för bra mottagande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare

Sven-Ola Lönnback, Jonny Söderlund

Mötesordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post17