Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll 3 juli

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, July 04, 2016 13:19:47

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 3 juli 2016 på Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola, Britt-Inger och Stig. Ella-Pia fortsatte med sitt arbete att ordna mtrlt på kontoret.

Anmält förhinder: Marie, Jonny och Gun.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till mötesordförande valdes Sven-Ola.

§3/Britt-Inger valdes till justerare.

§ 4/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Upprättades jourlista för sommaren 2016. Vi saknar folk 30 och 31/7 samt 7/8. Sven-Ola hör om Lars L. kan ställa upp någon dag.

§ 5/ För invigningsdagen av Bygdemuseets öppnande beslöt vi om följande arbetsfördelning.Jonny svarar för trapphissen, Briit-Inger informerar om fotoutställningen,

Ella-Pia sköter loppis med bokförsäljning och Sven-Ola och Stig finns i receptionen.

Patrik Persson ställer som ordförande vid årsmötet och svarar för invigningen av handikappramp och trapphiss. Stig delar ut kulturstipendierna.

§ 6/ Då vår kassa är något ansträngd beslöts att stipendiesumman för i år blir 500 kr, tidigare 1000 kr.

§ 7/ Avslutades mötet.

Under vårt möte hade Ella-Pia hunnit vaska golvet i utställningsrummet så det mesta var avklarat inför öppnandet nästa söndag!

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Britt-Inger Pettersson

Sekreterare Mötesordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post24