Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll sept. 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Sat, September 17, 2016 15:27:53

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 11 sept. 2016 i Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola Lönnback, Marie Persson, Britt-Inger Pettersson, Toolie Anderback Jonny Söderlund, Bo Anders Johansson och Stig Anderback.

Anmält förhinder:Siv Grubbström.

§ 1/ Mötet öppnades av vår nya ordf, Sven-Ola. Han hälsade välkommen och Bo Anders fick ett särskilt välkommen som ny i styrelsen.

§ 2/ Till justerare utsågs Toolie.

§ 3/ Dagordningen fastställdes.

§ 4/ Uppföljning och utvärdering av sommarens arrangemang:

Antal inskrivna i besöksboken är 146 varav 32 under 15 år. En markant minskning jämfört med föregående år. Annonseringen skedde i ”Visit Storuman” istället för Storumanbladet och det kanske var ett misstag!? Vidare var det klagomål på att hotellet inte hade öppet under besöksdagarna. I vanlig ordning hade Umnäsara servering och loppis och Gratianryttarna bakade tunnbröd och sålde.

Årsmötet 2016 hade vi kl.10, öppningsdagen. Patrik Persson, Gratianättling och komunfullmäktiges ordf skötte klubban. Han invigde även handikapprampen och trapphissen.

Utställningen med gamla foton och textilier från bygden var uppskattade men vi önskar att fler skulle ta sig tid och besöka museet.

Låset från Halvar Lidfalks dynamitbod fortsätter att intressera. Endast en handfull besökare har lyckats låsa upp det!

Styrelsen riktar ett tack till alla som medverkat under sommaren med utställningarna, ett särskilt tack till Marie Persson och Catrine Lyngdell som ansvarat för fotoutställningen och Ella Pia Lönnback för textilierna. Alla ni som guidat under Bygdemuseets öppethållande ska också ha en eloge!

Vidare har vi anledning att rikta ett tack till Torsten Kohnert samt till Bröderna Lundh som byggt handikappramp resp. levererat trapphissen. De har fått vänta på betalning för sina tjänster utan att kräva någon ränta!

§ 5/ Det ekonomiska läget för föreningen är inte så bra just nu. Intäkterna för medlemsavgifterna, inträden och försäljning av litteratur har minskat medan våra omkostnader är i stort sett som tidigare. Verksamheten har gett ett minusresultat hittills under året med 9021 kr. Det betyder att våra tillgångar i dag är 11123 kr. Årets hyra är inte betald samt inbetalningar till Riksförbundet. Vi hoppas på många deltagare på Berättarafton i Ankarsund. Vi hjälps åt att göra reklam!!

§ 6/ Lars Lönnback har kommit med ett förslag om att bilda en studiecirkel med slutresultat att uppföra ett bygdespel om Gratianbygden i dag. Idén har han fått från Tärnabornas bejublade föreställning ”Gränsfolk”denna sommar. Den hade föregåtts av en studiecirkel under året innan.

Lars har följande skiss: Akt 1: Nybyggartiden, en tillbakablick. Akt 2. Utvandringen till Amerika, första och andra världskrigen. Skolan och lärarna. Akt 3: Dagens läge. Arbetssituationen i Gratianbygden. Ungdomarnas kultur,turism och invandrare.

Efter ingående diskussion var vi överens om den stora utmaning som finns för ett nytt bygdespel: ingen självklar ledare, mindre med folk i vårt område, (från ca 1300 år 1960 till ca 500 i dag) många äldre, de ungdomar som finns åker bort för utbildning och många återvänder inte, eftersom det inte finns arbete på orten.

Bo Anders föreslog att satsa på en studiecirkel med syfte att spegla dagens situation, (akt 3 ) och lyfta frågor om vår bygds möjligheter. Skulle det resultera i en föreställning så OK, men det skulle inte vara ngt krav. Marie menade att samtalen också skulle resultera i kommande sommars utställningar. Detta blev också dagens preliminära beslut.

Vi funderar vidare till nästa styrelsemöte, Stig kontaktar studieförbund, kanske de har något passande mtrl!?Efter det tar vi definitivt beslut om hur vi går vidare.

§ 7/ Vi hjälps åt som vi brukar göra, att komma med förslag till kommande sommars aktiviteter. Om studiecirkel blir verklighet enligt föregående paragraf kan vi få bra uppslag till utställningar!

§ 8/ Redan i vår beslutade vi om berättarafton, söndag 2 oktober, kl. 15.00 i Ankarsunds Folkets Hus.

Carl Axel Nordenberg har lovat ställa upp och berätta om intressanta människor och upplevelser i vår bygd.

Ella-Pia bakar bullar, Toolie och Britt-Inger kakor och köper in kaffe, the och socker. Bo Anders svarar för kaffekokning, dukning och servering med hjälp av vi andra i styrelsen.

Stig beställer annons i Bladet samt ett antal affischer som sprids i byarna samt i Storuman, Tärnaby och Dikanäs. Lotteri med bokvinster ordnas av Stig. Ella-Pia och Sven-Ola ordnar ett bokbord för försäljning. Vi hoppas på bra uppslutning!

§ 9/ Sven-Ola hade fraktat tavlan från det gamla missionshuset i Slussfors till museet. Om vi beskär den kommer den att rymmas på väggen i trappuppgången, 250 x 150 cm. Vi bar upp den till tredje vind och planerar att montera den till våren! Då tavlan är målad av Sten Flemming, en erkänd konstnär, bör vi ta kontakt med ngn på Länsmuseet för rådgivning.

§ 10/ Sven-Ola har kontaktat Audovideo i Storuman samt Länsmuseet i Umeå ang möjligheten att modernisera vår lyssnarhörna. Det behövs en mera lätthanterad utrustning. Kanske vi kan få hjälp från Länsmuseet att spela över kasettbanden till cd.?! Sven-Ola fortsätter med de kontakterna.

§ 11/ Nästa styrelsemöte sker i oktober efter kallelse.

§ 12/ Avslutades mötet.

Marie och Catrine har tidigare plockat ner foton och under kvällen har Ella-Pia tagit ner textilierna så vad som återstod inför vintern var avstängning av vatten samt frostmedel i toalett och vattenlås. Detta ordnade Jonny och Sven-Ola innan vi lämnade lokalerna.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post27