Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Berättarafton i Slussfors

AktuelltPosted by Marit Bergfors Wed, October 31, 2018 13:25:28

Hembygdsföreningen Gratians berättarafton i Adventskyrkan i Slussfors med Vuxenskolan som medarrangör lockade ett 30-tal besökare. Leif-Göran Johansson visade sin film - Djurvakterskan vid den stora stenen, där Lars Holmner berättade om Eva-Maja. Ett kvinnoöde som blivit något av en legend i bygden.Hon levde mellan 1819 och 1896 och hade 16 syskon. När hon födde sitt första barn som18-åring var hon inte välkommen hem till sina föräldrar.

Hon tog då sin tillflykt till Storsten, på södra sidan sjön Storuman. Under den stenen gjorde hon sig en koja av ris och bodde där med sin son. Efter ett år byggde byamännen i Kaskeloukt en timrad stuga om ca 8 kvadratmeter till henne och barnet. Hon försörjde sig med allehanda sysslor, bland annat vaktade hon djur på somrarna. Efter några år gifte hon sig och fick fem barn. När den femte barnet föddes blev
Eva-Maja änka. Mannen drunknade under fiske i Lofoten.

Hon återvände till Storsten med sina barn. Sina sista år blev hon bortauktionerad för 30 kr per år till en bonde.

Vid kaffet presenterade Leif-Göran sin bok - Där man visslar istället för att ropa.

Från Hembygdsföreningen såldes ett kompendium från sommarens utställning om barnmorskorna samt Hembygdsförbundets bok- Skolperspektiv.

Ett lotteriet med bokpriser såldes och tillsammans med försäljning av kaffe blev det en vacker slant till Hembygdsföreningen Gratian och dess verksamhet.

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post55