Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Minnesanteckningar

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, April 07, 2015 08:10:09

Minnesanteckningar från träff med Cecilia Persson, Skogsstyrelsen, Olle Lindh och Tommy Gustavsson från Norra skogsägarna samt från hembygdsföreningen Gratian Sven-Ola Lönnback, Jonny Söderlund och Stig Anderback.

Hans Gustavsson, Skogsstyrelsen och Anders Pettersson, TSA, Tärna-Stensele Allmänningsskog hade anmält förhinder.

Anledning: Planering inför utställningen -Sveriges gröna tröja, sommaren 2015 på Bygdemuseet Gratian.

Plats: Hotell Nordens Alaska, Umnäs.

Efter presentation av varandra och lite om hotellets bakgrund samt en kopp kaffe besökte vi Bygdemuseet. Där gjorde vi oss en uppfattning om lokalens storlek och de möjligheter som finns för skärmar för utställningen.

Vi var överens om att varje organisation svarar för sitt informationsmtrl och att det ska vara på plats senast sista juni.

Efter samtal listade vi följande innehåll:

Norra Skogsägarna

Aktuell statistik för Storuman kommun ang ekonomisk omsättning, antal arbetstillfällen, vart man vänder sig för service och rådgivning i skogliga frågor. Exvis generationsskiften, teckning av avtal vid försäljning, markskador, kulturminnen mm.mm.

Effekter av röjning och gallring, risker vid avverkning av stormfälld skog. Miljöaspekter

Skogsstyrelsen

Lagar och förordningar gällande ägande och skötsel av skog, naturvårdsavtal, Nokåsbidrag

Miljöaspekter

TSA

TSA-s syfte och målsättning, årlig omsättning de senaste åren, antal delägare fördelade på ägare boende i kommunen och utanför, Utdelning till delägarna, arbetstillfällen som genereras.Miljöaspekter.

Självfallet har varje organisation möjlighet och frihet att informera om det som den upplever som intressant!

Förutom informationsskärmar besök under sommaren från resp organisation med aktuell och relevant information. Även visning av exvis verktyg för plantering och röjning. Kanske vi kunde ge museebesökarna tillfälle att önska sig info i någon/några aktuella frågor!?

En dag speciellt för barn med aktiviteter med bäring till skogen.

Olle föreslog kontakter med maskinförsäljare som kunde visa sina produkter och han kontaktar dem ang medverkan .

Olle förmedlar dagens samtal till Hans och Anders.

Utställningen sker under tiden 5 juli till 9 augusti.Vecka 28 och 29 alla dagar därefter lördag-söndag. Alla dagar mellan kl 11 och 16.

Grupper som exvis skolklasser kan kan ges annan tid.

Annonsering i Storumanbladet, kommunens evenemangskalender och motsvarande i VK och VF i början och slutet av juni samt i Gratianbladets juninummer.

Vi håller löpande kontakt allt eftersom förberedelserna fortgår.

Tack för en givande och konstruktiv förmiddag!

Stig Anderback  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post6