Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll april

ProtokollPosted by Marit Bergfors Sat, April 25, 2015 09:52:17

Protokoll vid styrelsemöte söndag 19 april 2015 hos Britt-Inger och Felix i Slussfors

Närvarande: Britt-Inger, Gunn, Sven-Ola och Stig.

Anmält frånvaro: Marie, Anna, Nils-Uno Per-Göran och Jonny

§ 1/ Mötet öppnades av Stig som också valdes till mötesordförande.

§ 2/ Till justerare utsågs Britt-Inger.

§ 3/ Dagordningen fastställdes.

§ 4/ Vår nya kassör Susanne har redovisat den ekonomiska ställningen för första kvartalet 2015: Tillgångar på bank 27.861,34 kr, därav inbetalda medlemsavgifter 15.700 kr, utgifter 7.251 kr fördelade på Reklam och pr 1.176kr, Bankkostnader 1.250 kr tidskrifter 200 kr samt föreningsavgifter 4.625 kr.

§ 5/ Vår förening har rätt till 4 ombud på Västerbottens hembygdsförbund årsstämma i Nordmaling den 9 maj 2015. Intresserade medlemmar som vill åka med anmäl er till Stig senast 2 maj!

§ 6/ Som tidigare beslutats öppnas Bygdemuseet söndag 5 juli kl. 11.00. I samband med renskrivning av protokollet har information lämnats från vår hyresvärd Nordens Alaska att Skotermuseets samlingar har sålts till Umeå. Lokalerna ska nu byggas om till lägenhetshotell och det beräknas vara klart till sommaren och kommer inte att beröra Bygdemuseets verksamhet. På sikt betyder det förhoppningsvis flera besökare!

Styrelsen beslöt att våra medarrangörers skärmar till utställningen – Skogen, Sveriges gröna tröja ska vara klara senast 27 juni. Detta för att vi ska kunna göra allt klart innan öppningsdagen. Vidare att vi får information / tankar om vad klimatförändringen betyder för våra skogar.

§ 7/ Styrelsen diskuterade innehållet i Gratianbladet. Inte enbart vad som hänt tidigare utan även om aktuella händelser och även visioner inför framtiden bör få utrymme. I år är det nästan 100 år sedan avvittringen skedde i våra bygder så den bör nämnas liksom info om utställningen om skogen. Vidare några minnesvärda uttryck av personer i bygden. En viktig sak är att informera om ändringar av hemsidan, dvs att den ersatts av www.blogg.hembygdgratian.se och att den nuvarande hemsidan fungerar som arkiv.

§ 8/ Till Årets Näringslivsstipendiat utsågs Jessica Bergfors, Slussforsboa. Till nästa styrelsemöte lämnar sekreteraren förslag till motivering.

§ 9/ Marie har informerat om att det kan ta tid att fortsätta arbetet med Storumans fotoarkiv eftersom ansökan om Leaderbidrag kan inlämnas först till hösten.

§ 10/ Årets berättarafton blir i Forsmarks byastuga söndag 5 oktober kl. 15.00. Vi återkommer vad gäller tema/innehåll.

§ 11/ Sven-Ola har haft kontakt med Firman Hiss- och Liftteknik i Umeå ang planerad hiss i Bygdemuseet. De har önskat foton och vissa mått som Sven-Ola kommer att förse dem med.

Med tanke på de förändringar som sker i byggnaden pga av ändrad inriktning från skotermuseum till lägenhetshotell måste vi få närmare information av Nordens Alaska av vad som planeras. Även vi måste informera dem om våra önskemål. Sven-Ola och Stig åtgärdar.

§ 12/ Vad gäller tryckning av skriften - Anners Annersa så är den beställd i 60 ex från Storumans Tryckeri till en kostnad av ca 55 kr/ex.

§ 13/ Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 14/ Nästa styrelsemöte hålls söndag 31 maj, kl. 18.00 hos Ella och Sven-Ola Lönnback.

§ 15/ Avslutades mötet.

Stig Anderback Britt-Inger Pettersson

Vid protokollet, Justerare

tillika styrelseordförande  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post7