Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll maj 2015

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, June 02, 2015 11:59:12

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 31 maj 2015 i Slussfors hos Ella-Pia och Sven-Ola Lönnback

Närvarande: Britt-Inger, Sven-Ola och Stig.

Anmält förhinder: Anna och Nils-Uno, Gunn och Marie.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Sven-Ola.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Stig informerade från Länsförbundets årsmöte i Nordmaling 9 maj. Goda nyheter vad gäller förbundets ekonomi då dolda tillgångar har hittats. Vidare har Länsstyrelsen gjort en aktualisering och nytryckning av boken Västerbotten genom tiderna. Upplagan har skänkts till förbundet som i sin tur säljer den till hembygdsföreningarna i länet för 115 kr/ex. Försäljningspriset är 195 kr/ex och föreningarna kan då göra en bra vinst.

Carina Strömberg från Vilhelmina invaldes i styrelsen som ersättare.

Höjningen av medlemsavgiften till Riksförbundet möttes av kritik från stämman. Nästa år, 2016, är det 100 år sedan Riksförbundet bildades och en kommitté är tillsatt för att förbereda och planera firandet i vårt län.

§ 5/. Planeringen av sommaraktiviteterna går planenligt. Så gott som! TSA, genom Anders Pettersson har meddelat att de har svårt med folk som kan göra i ordning den info-skärm om verksamheter som planerats. Stig har överenskommit med Anders att han skickar information via a-post och vår förening ser till att den hamnar på en skärm på Bygdemuseet. Ev kompletteringar sker efter kontakt med TSA-s ordförande. Då ställs också frågan om vår förening kan få ett bidrag till annonskostnader. Från Intresseföreningen Umnäsara har vi fått information att de är beredda att betala årets annons om öppningsdagen i Storumanbladet

eftersom vi tog hela kostnaden i fjolsommar.

Övriga medarrangörer har meddelat att de har läget under kontroll! Marie beställer foton med skogen som tema samt köper vad som behövs för den lekamliga delen på Bygdemuseet.

Lokaltidningen är vidtalad och kommer med en artikel under juni månad om våra sommaraktiviteter. Stig tar fram annonnsunderlag och text till gatupratarna samt 10 mindre affischer.

§ 6/ Tryckeriet har efterlyst info från oss till sin sommarkalender om sommaraktiviteter och följande har skickats:

Bygdemuseet Gratian, sommaren 2015.

-Skogen, Sveriges gröna tröja är temat för sommarens utställning.

Vi öppnar museet söndag 5 juli kl. 10 med Hembygdsföreningens årsmöte.

Därefter visning av utställningen med Norra Skogsägarna, Skogsstyrelsen och Tärna-Stensele Allmänning som medarrangörer. Vidare visning av skogsmaskiner för småskaligt skogsbruk fram till kl. 16.00.

Intresseföreningen Umnäsara serverar kaffe och våfflor samt hemslöjdsförsäljning och loppmarknad. Gratianryttarna bakar och säljer tunnbröd samt ordnar ridning för barn.

Vid 12-tiden blir det utdelning av Årets Näringslivsstipendium.

Bygdemuseet håller öppet alla dagar under tiden 6 juli till 19 juli och därefter lö-sö till och med 16 augusti mellan kl.11.00 – 16.00

Försäljning av boken -Västerbotten genom tiderna samt häftet om -Anners Annersa., nybyggarfamiljen vid Ryfjället.

Gamla foton, pärmar med flera av bygdens släkter samt bruksföremål från nybyggartiden.

Ljudinspelningar från bygden.

Välkomna!

§ 7/ Gratianbladet är nu tryckt och kommer att distribueras de närmaste dagarna. Huvuddelen av innehållet har skog som tema. Vidare finns info om sommarens verksamhet, om vår nya blogg samt om berättarafton 5 oktober i Forsmark.

§ 8/ Årets Näringslivsstipendium 2015 går till Jessica Bergfors, Slussfors, med följande motivering:

Våren 2006 förvärvade Jessica Bergfors Lanthandeln –Slussforsboa. I nära ett decennium har hon med stöd av sin familj på ett berömvärt sätt gett oss i Gratianbygden med omnejd god service och vänligt bemötande!

§ 9/ I samband med att Skotermuseet sålts och flyttats till Umeå har Nordens Alaskas ägare besökt Umnäs. Vid det tillfället tog vi från föreningen upp frågan om hiss. Från ägarens sida är det OK att vi planera för en hiss och då på gaveln mot landsvägen. Vidare har vi önskemål från föreningen att en luftavfuktare placeras i källaren för att få bort ev. mögel och dålig luft.

Vad gäller finansiering av hissen har kontakterna med Arvsfonden visat att de kräver ny verksamhet för att bevilja bidrag. I stället har vi fått en rekommendation från Rökå hembygdsförening att söka bidrag från Boverket. Det blev också styrelsens beslut med ambitionen att den ska finnas på plats till sommaren 2016.

§ 10/ Förslag till verksamhetsberättelse för 2014-15 har tidigare sänts ut till styrelsens ledamöter. Styrelsen beslöt att för sin del fastställa den.

§ 11/ Nästa styrelsemöte hålls i Bygdemuseet söndag 28 juni 2015, kl. 18.00.

§ 10/ Mötet avslutades

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback

Mötesordf och sekreterare Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post8