Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Minnesanteckningar

ProtokollPosted by Marit Bergfors Fri, February 16, 2018 15:55:22

Minnesanteckningar, söndag 27 augusti 2017 kl 18.00, på Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola och Stig.

Natascha anmält förhinder.

Eftersom vi inte var beslutsmässiga på grund av för få närvarande fördes minnesanteckningar.

Tacksam om sekreteraren får besked om frånvaro i god tid före möte!

1/Sommaren 2017års aktiviteter.

Öppnandet av Bygdemuseet blev en lyckad dag. Vackert väder och ganska många besökare.

Inskrivna i besöksboken var 88, varav 7 under 15 år. Som tidigare var det många som inte skrev sina namn och eftersom det var gratis inträde var det inte någon kontroll.Förmodligen var det över 100 besökare.

Utställningen av tidskriften Västerbotten var uppskattad av de som gav sig tid att stanna till men tyvärr var det inte så många. Gamla bilder däremot var föremål för större intresse liksom de tavlor som ställts ut av Börje Rydenfalk samt videoinspelningar om skogsbruket.

Den monoped, som deponerats av PG Johansson, liksom plastcykeln Itera är intressanta föremål i samlingarna.

Servering, brödförsäljning, loppis och ridning var väl besökta. De smakbitar av torkad gädda, tunnbröd och hemkärnat smör samt långfil med tunnbröd som serverades var mycket upskattade.

Under eftermiddagen serverades römmegröt på hotellet. Någon större tillströmning var det dock inte.

Bygdemuseet hölls öppet alla dagar den första veckan med Hanna Fransson som guide, därefter helgöppet tom 6 augusti med styrelseledamöter som guider. Under den tiden var det endast 32 besökare.

Cheryl Renee Carlson, dotter till Bertil Gillroth, besökte museet efter den 6 augusti och stannade där flera timmar på egen hand. Hon arbetar på en bok om sin far och hon lovade att Bygdemuseet skulle få ta del av den liksom några av hans efterlämnade slöjdalster och dikter.

2/ Ekonomi.

Inkomsterna från sommaren blev 2700 kr. Totalt finns nu 20220 kr på bank. Under 2017 har 16000 kr inbetalats i medlemsavgifter. Obetalda räkningar är hyra 5000 kr, guide betalning 1000 kr och frimärken 1020 kr.

3/ Tankar om Gratianbladet.

I nästa nummer, januari 2018, efterfrågar vi idéer till nästa sommars utställning och artiklar från medlemmarna. Vidare marknadsföring om försäljning av gamla bilder.

4/ Sommaren 2018.

Vi hoppas på goda idéer om utställningsteman från styrelse och medlemmar! Kanske en tävling av något slag?!

5/ Berättarafton 1 oktober.

I år är det Umnäs som står i tur. Tidigare har vi beslutat att temat ska vara Skolan 175 år, med focus på Gratianbygden. Stig har lovat att inleda med en kort historik över ämnet och därefter förväntar vi oss berättelser och minnen från deltagarna.

Som tidigare hoppas vi på hjälp från styrelsen med bakning, servering, lotteriförsäljning och spridning av budskapet: Berättararafton kl 15 söndag 1 oktober i Umnäs församlingshem!

Kontakta Stig om de tjänster som ni i styrelsen kan hjälpa till med. Annonsering sker i Storumanbladet samt med affischer. Stig ansvarar.

6/ Eleverna från skolan i Slussfors brukar besöka Bygdemuséet varje höst. Sven-Ola har kontaktat skolan och tyvärr har de inte pengar till bussresan! Vi hoppas på bättre ekonomi för skolan nästa år!

7/ Bygdemuseet har fått ett föremål av Inge Andersson, Umnäs. En plåt som ser ut som en skosula. Vi tackar Inge och lägger föremålet till samlingarna och hoppas på en förklaring till vad det använts till!

8/ Om det fungerar enligt § 5, Berättarafton, kan vi ta nästa styrelsemöte i slutet av oktober.

Kallelse skickas i god tid!

Antecknade gjorde

Stig Anderback

Ärenden:

§ 1/ Mötet öppnas

§ 2/ Val av justerare.

§ 3/ Fastställande av dagordning

§ 4/ Utvärdering av sommarens aktiviteter

§ 5/ Ekonomi

§ 6/ Tankar om Gratianbladet

§ 7/ Börja tänka på nästa sommars aktiviteter

§ 8/ Berättarafton i Umnäs 1 oktober. Tema Skolan i Sverige 175 år. Fokus på Gratianbygden.

§ 9/ Övriga frågor

§ 10/ Mötet avslutas

Välkomna!

Sven-Ola Lönnback/

Ordf

gm/ Stig Anderback/sekr  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.