Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll 18-09-16

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, September 17, 2018 14:45:57

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 16 september, 2018 på Bygdemuseet.

Närvarande: Britt-Inger, Sven-Ola, Jonny och Stig

Anmält förhinder:

§ 1/ Mötet öppnades av Britt-Inger, vår nya ordförande.

§ 2/ Till justerare utsågs Sven-Ola Lönnback.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Vi utvärderade sommarens aktiviteter och konstaterade att vi haft 112 inskrivna och betalande i besöksboken på Bygdemuseet plus 25 ungdomar under 15 år. Temat i år var Barnmorskornas arbete. Från Gunnar Knutsson har vi fått låna hans mors barnmorskeväska, som användes under 1920- och 30- i våra bygder. Barnmorskan Margareta Nederberg från Tärnaby ställde upp vid invigningsdagen och svarade på besökarnas frågor. Maria Gardfall lånade ut ett antal av sin mors, Theas, tavlor, från Sam Hedman fick vi ett antal foton från den inspelning av filmen -Sameblod som gjordes i Umnäs kyrka. Lars Nyquist ställde ut ett antal landskapsfoton från Gratianbygden.

Kulturdagen den 19 juli samlade ett trettiotal intresserade. Där medverkade Lars Lönnback och Sten Wedmar som berättade om de krönikespel som visats i vår bygd, Lars-Olof Delsing om emigrationen till Amerika och Maria Gardfall och Bo Anders Johansson läste stycken av norrländska författare och Stig Anderback om kulturarvets betydelse.

Intresseföreningen Umnäsara hade som vanligt ansvar för servering, Gratianryttarna svarade för brödbakning och barnridning. Vidare ordnades bakluckeloppis under öppningsdagen. Bra väder och mycket folk. En trevlig dag med trivsel och gemenskap.

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som medverkat och till alla besökare1

Årets kulturstipendiat blev Stig Anderback för sitt engagemang och arbete med föreningsliv och Bygdemuseet Gratian.

Första veckan var museet öppet alla dagar med Linnea Fransson som guide. Därefter lö-sö fram till 12 augusti då styrelseledamöter ställde upp som guider.

§ 5/ I sommar har vår ekonomi stärkts något. Med inträde, filmvisning och bokförsäljning har kassan förstärkts med 9217 kronor. Årshyran samt några andra fakturor väntar vi på. Men mellan tummen och pekfingret anser vi att sommarens aktiviteter har burit sina kostnader.

§ 6/ Styrelsen diskuterade utgivningen av nästa nummer av Gratianbladet. Redaktören efterlyser manus och/eller ideér på intressanta händelser eller frågor.

§ 7/ Vi uppdrar till styrelsens ledamöter att komma med förslag till nästa sommars utställningar.

§ 8/ Tidigare har beslutats att -Årets berättarafton ska hållas i Adventskyrkan i Slussfors, söndag 30 september kl. 15.00. Leif Göran Johansson kommer och visar sin film:-Djurvakterskan vid stora stenen.

Följande arbetsfördelning beslutades: Stig annonserar i Storumanbladet samt beställer affischer, Ella-Pia bakar bullar, hon och Britt-Inger och Natascha ansvarar för serveringen, Britt-Inger köper in kakor, kaffe, the, socker, grädde. Sven-Ola säljer lotter, Stig ordnar bokvinster. Inget inträde men kaffet kostar minst 40 kr.

§ 9/ I april i år lanserades hembygdsrörelsens nya portal. Britt-Inger och Marie är anmälda som administratörer. De har också ordnat med erforderliga handlingar som ska skickas in till Sveriges hembygdsförbund. På www.hembygd.se/hembygdsportalen finns att läsa om det utvecklingsarbete som pågår.

Ändringen betyder att Marit Bergfors avslutar sin uppgift åt vår förening. Styrelsen tackar henne för ett mångårigt och väl utfört arbete.

§ 10/ Frågorna om firmatecknare i bankärenden samt prenumerationer av förbundets tidskrift tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 11/ Stadgeöversynen samt ansökan om bidrag till kulturarvsarbete utreds närmare av Britt-Inger och Stig.

§ 12/ Britt-Inger ordnar en hylla för pärmar med tidningsurklipp och Sven-Ola och Jonny ordnar hyllor för böcker.

§ 13/ Sven-Ola väckte frågan om utlåning av föreningens böcker. Vi diskuterar detta närmare vid nästa styrelsemöte.

§ 14 / Nästa styrelsemöte hålls söndag 21 oktober hos Ella-Pia och Sven-Ola.

§ 15/ Ordföranden avslutade mötet och därefter packade vi ner innehållet i Barnmorskeväskan som Marie återställer till ägaren med ett hjärtligt tack från styrelsen. Vidare stängdes vattnet av , toaletten tömdes och försågs med glykol och trapphissen stängdes av.

Vid protokollet

Stig Anderback/sekr Britt-Inger Pettersson/ordf Sven-Ola Lönnback/justerare



  • Comments(0)

Fill in only if you are not real





The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.