Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll 2019-02-24

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, February 26, 2019 18:19:45

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 24 februari 2019 hos Britt-Inger och Felix

Närvarande: Britt-Inger, Sven-Ola och Stig, samt Ella-Pia och Inga-Lisa.

Anmält förhinder: Bo Anders, Nils-Uno och Jonny.

§ 1/ Mötet öppnades av ordförande Britt-Inger.

§ 2/ Till justerare utsågs Sven-Ola Lönnback.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Britt-Inger gör en sammanställning över medlemmar i vår förening och vilka som betalat medlemsavgiften för 2018

§ 5/ Vi fortsatte planeringen inför sommaren. Britt-Inger lånar ut sin mors tavla till utställningen. Börje Rydenfalk lovat låna ut tavlor eller föremål. Stig kontaktar Stig Ove Gustafsson ang hans skidsamling på Bygdemuseet.

§ 6/ Britt-Inger och Stig jobbar nu med bidragsansökan till Länsstyrelsen ang dator med tillbehör, megafon och sittbänkar för utomhusbruk. Till kommunen ang kulturdag och till Riksantikvarieämbetet för arkivering och digitalisering. Ansökan ska vara inne senast 3 mars. Under förutsättning att vi får medel anställs Maria Gardfall under 4 månader på halvtid. Medsökande har varit Sara Sharifi från Umeå. Hon är proffs vad gäller arkivarbete och har lovat oss goda råd!

§ 7/ Marie jobbar nu med att lägga över mtrl från den gamla hemsidan till den nya.

§ 8/ Vi försöker göra en översyn av våra stadgar innan årsmötet i juli. Beslut om ändring måste tas vid två årsmöten.

§ 9/ Sven-Ola är taggad att hänga upp majolikan med hjälp av givaren Åke Nilsson.

§ 10/ Vi tog en första diskussion om stipendier, Fortsättning följer.

§ 11/Nästa styrelemöte blir söndag 31 mars, kl 18 hos Inga-Lisa och Stig

Vid protokollet

Stig Anderback/sekr Britt-Inger Pettersson/ordf Sven-Ola Lönnback/justerare  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.