Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll 2019-04-28

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, April 30, 2019 12:57:13

Protokoll vid styrelsemöte söndag 28 april 2019 hos Britt-Inger och Felix.

Närvarande: Britt-Inger, Sven-Ola, Johnny och Stig.

Anmält förhinder: Bo Anders.

Ärenden:

§ 1/ Mötet öppnade av ordföranden

§ 2/ Till justerare valdes Johnny.

§ 3/ Dagordningen fastställdes

§ 4/ Föregående minnesanteckningar upplästes, kommenterades och godkändes.

§ 5/ Vid nästa styrelsemöte bjuder vi in Lars Nyquist och samtalar om hans planerade fotoutställning på Bygdemuseet. Britt-Inger kontaktar de amatörmålare som lovat att ställa ut sina alster. Stig fortsätter kontakten med Stig-Ove Gustafsson om hans skidsamling.

Senast 15 maj gör Stig i ordning en information till Olga Pettersson, Västerbottensteatern, med info om de aktiviteter som vår förening har inom ramen för Storuman som kulturkommun 2019-20.

§ 6/ Styrelsen beslöt att dela ut Årets kulturstipendium till Maria Gardfall. Maria har förvaltat sin mor Theas målningar och texter om hembygden och på ett generöst sätt gett vår hembygdsförening tillgång till detta kulturarv. Maria har gått i sin mors fotspår som amatörmålare. Detta stipendium är även en postum hyllning till Thea Gardfall.

Britt-Inger ansvarar för stipendiet som utdelas den 7 juli

Styrelsen vill uppmärksamma och ge en eloge till företaget Umlax och dess ägare Josef Nygren. Genom sin fiskodling nedströms Portbron har sportfisket i Umnässjön fått en mycket positiv utveckling och lockar sportfiskare från flera länder.

Britt-Inger gör i ordning en trevlig inramad text.

§ 7/ Stig informerade om Västerbottens hembygdsförbunds 100-årsjubileum. Vid Årsmötet 4 maj i Lövånger uppmärksammas förbundet på temat Berättande, I Lycksele på Skogsmuseet den 28 september på temat Kulturmiljö samt i Umeå på Västerbottens museum den 9 november, tema Arkiv.

Till hösten ska en jubileumsskrift vara klar med förbundets historia samt glimtar från länet. Stig har uppdraget att skriva om hembygdsföreningen Gratian. Artikeln illustreras med foton från Bygdemuseet, tagna av Britt-Inger.

§ 8/ Arbetet med hemsidan fortgår.

§ 10/ Stig delgav den information som han fått av ägarna till Umnäs Adventure med anledning av branden av hotellet. Ambitionen är att uppföra en ny byggnad med estaurang, kök, boende och garage. Sonja Eliasson på kommunen ritar med uppgift att byggnaden ska gå i stil med övriga hus på området. Träff med försäkringsbolaget den 3 maj. Om allt går enligt plan ska byggnaden vara klar oktober/november i år.

§ 11/ Stig fick i uppdrag att kontakta Oskar Östergren om att låna några same-föremål från Per Bals nerlagda museum.

§ 12 Nästa styrelsemöte söndag 26 maj, kl 18 på Bygdemuseet./ .

§ 13/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Britt-Inger Pettersson Johnny Söderlund

Sekreterare Ordförande Justerare  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.